FINUPA vasaros stovyklos

2023 m. lietuvių ir ukrainiečių stovykla "Draugystė"

Pavadinimas atspindi stovyklos tikslą ir jai keliamus uždavinius - stovyklos dalyviai draugavo ne tik su kitais stovyklos dalyviais, bet ir mokėsi draugauti patys su savimi, kas šiandieniniame pasaulyje yra kritiškai svarbu. Pažinti save, gebėti vertinti savo teigiamas savybes, o neigiamas stengtis paversti teigiamomis, reikia žinių ir įgūdžių, kurias pasitelkus specialiai šiai stovyklai specialistų sukurtas užduotis vaikai ir įgijo.

Stovyklos metu, pasitelkiant aktyvius mokymo metodus, moksleiviai ne tik Minecraft platformoje kūrė savo pasaulį, kurį vėliau perkėlė ir į realybę, bet ir varžėsi sporto varžybose, atlikinėjo kūrybines užduotis. Įvairūs savo sričių specialistai moksleivius mokė šokio, kvėpavimo technikų, suteikė psichologinių žinių pradmenis.

Svečiai/savanoriai iš Lietuvos ir Ukrainos mokys moksleivius pažindino su skirtingomis kultūromis, perteikdami demokratiškumo ir pilietiškumo idėją.

Šioje stovykloje moksleiviai aktyviai prisidėjo prie jos įgyvendinimo, siūlant savo mėgstamus žaidimus, kuriant užduotis, taip ugdant jų pasitikėjimą savimi, gebėjimą drąsiai reikšti savo nuomonę, teikiant siūlymus ir suvokiant, kad nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje ir/ar aplinkoje esi, esi vienodai svarbus.

2022 m. lietuvių ir ukrainiečių stovykla "Draugystė"

Stovyklos tikslas – ugdyti moksleivių suvokimą apie demokratinę visuomenę, valstybės prigimtį, Lietuvos ir Ukrainos istorinę raidą; plėtoti pagarbą savo ir kitų tautų tradicijoms, gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei aplinkai; ugdyti moksleivių suvokimą apie fizinį aktyvumą bei socioemocinius gebėjimus.

2021 m. "Įdomiųjų mokslų" stovykla

Moksleiviai iš įvairių mokyklų gilino STEAM mokslų žinias su Minecraft Education žaidimu bei kitomis aktyviomis veiklomis. Kartu ugdė fizinio aktyvumo ir socio-emocinio intelekto žinias. Ši stovykla buvo kupina naujų įspūdžių apie mokslus, gamtą ir technologijas.