Site icon FINUPA

Draugystės stovykla

KVIEČIAME 7-11 M. VAIKUS Į NEMOKAMĄ STOVYKLĄ – „Draugystė“

Stovyklos trukmė – 8 darbo dienos (5 val. per dieną)

Stovyklos vieta – Vilnius, Kaunas

Stovyklos dalyviai – moksleiviai iš Lietuvos ir Ukrainos

Stovykla skirta mokinių socialinėms emocinėms ir pilietinėms kompetencijoms ugdyti, pasitelkiant Minecraft education platformą

Stovyklos metu vaikai susipažins su Lietuvos Respublikos ir Ukrainos kultūra, mokysis pilietiškumo, kūrybiškumo, lavins kalbos įgūdžius bei gebėjimus, veiklas kaitaliojant su įvairiais fizinio aktyvumo užsiėmimais.

Tikimasi, jog stovyklos įvairiapusiškumas – technologijų pasitelkimas, fizinio aktyvumo veiklos, kūrybiškumo ugdymo veiklos, suteiks moksleiviams didžiausią galimą naudą.

Registracija čia: https://docs.google.com/forms/d/1M92qrZEnWIeraSsGJwOpB3J6a2T3ChwG_1pwAuQmM1U/edit?ts=62c57432#question=1187102519&field=1448774691

Exit mobile version