PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJA APIE JUS IR JŪSŲ VAIKUS

 

PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJA APIE JUS IR JŪSŲ VAIKUS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 m. vasario 21 d.

Finupa saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento („GDPR“) ir kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus.

1. Ką turėčiau rasti šiame pranešime?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes: Finupa (Formaliojo ir nefomaliojo ugdymo pedagogų asociacija)

Mūsų įmonės kodas: 304254718

Mūsų adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: info@menumokykla.lt
Mūsų tel. Nr.: +370 3390044

 3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • organizuoti būrelius, stovyklas ir kitus edukacinius užsiėmimus;

 • tvarkyti gautas užklausas, prašymus ir skundus;

 • informuoti Jus apie Jums aktualias paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie šias paslaugas;

 • ginti Įstaigos teises ir interesus jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose.

4. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Įstaigos Slapukų politikoje.

5. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Privalote mums pateikti tą informaciją kuri yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas: būrelių, stovyklos, renginių ir kitų. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti nurodytų paslaugų.

6. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 • Iš Jūsų pačių

 • Google Ireland Ltd.;

 • Facebook Ireland Ltd.

 7. Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

 • Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

 • Jūs duodate sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.)

Detalią informaciją rasite Įstaigos Tvarkomų duomenų aprašyme.

8. Kam perduodate informaciją apie mane Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje?

Informaciją apie Jus atskleidžiame tik pagal teisės aktus ir tada, kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų atsakyme į 3 klausimą:

 • Lietuvos miestų savivaldybėms;

 • Advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;

 • Google Ireland Ltd.;

9. Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • Intercom, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

 • Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

 • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

10. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Detalią informaciją rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme. 

11. Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;

 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

12. Kaip susisiekti su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs jums padėti. Jeigu Jums reikia Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno pagalbos, prašome susisiekti su juo el. paštu finupa@gmail.com