NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos

  • NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. mokiniai nuo 6 metų amžiaus.

  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. 

  • Būtina NVŠ krepšelio sutartis

  • Vietų skaičius ribotas