MES ESAME FINUPA

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogu asociacija
MES ESAME BŪRELIŲ, STOVYKLŲ, KURSŲ ORGANIZATORIAI.

MŪSŲ ISTORIJA

Anksčiau buvo tikimą, jog mes jau gimstame su duotais gebėjimais, mūsų smegenys jau užkoduoti ką mes pasieksime gyvenime, bet yra visai kitaip. Nuostabūs dalykai vyksta kuomet mes sužinome mums naują informaciją – mūsų smegenų neuronai įsižiebia ir sudaro naujus junginius tuomet, mūsų smegenys pasikeičia! Mes matome pasaulį jau visiškai kitokį nei vakar. Turbūt niekam nepaslaptis, kad vaikų užklasiniai užsiėmimai, būreliai koreliuoja su moksleivių ateities perspektyvomis, įkvėpia rinktis profesijas, būti nuolat tobulėjančiais ir laimingais!
Mūsų istorija yra viena iš šių, užaugome iš mokinių, kurių nemėgo mokytojai, o mes nemėgome mokyklos, išskyrus susitikimus su klasiokais ir draugais. Chemija buvo sunki ir neįdomi, o fizika tai atmintinai išmokti žodžių sakiniai, kurie jokios prasmės kasdieniniame gyvenime nesuteikė tikrai nekėlė noro domėtis pasaulio reiškiniais ar tiksliaisiais mokslais. Informatika? Bet likimo ironija, kad į mūsų rankas pateko knygos, kursai, žmonės, kurie mus formavo, lipdė ir įkvėpė kurti it keisti tai, ko anksčiau nemėgdavome – mokyklą ir būrelius!

Mums būtų labai malonu jums padėti jeigu turite klausimų!

MISIJA

Tobulinti švietimo sistemą ir mokymosi programas padedant moksleiviams efektyviau įsisavinti žinias ir palengvinant pedagogų darbą

VIZIJA

Sukurti galimybę kiekvienam pasaulio mokiniui įgyti išskirtinį išsilavinimą.

MES ESAME FINUPA

ŠVIETIMAS
Mes suteikiame nemokamą išsilavinimą tiems, kuriems to labiausiai reikia.
PROFESIONALUMAS
Mes dirbame efektyviai ir užtikrintai.
KOKYBĖ
Mes nepaliaujamai ieškome naujų sprendimo būdų, bei nuolat tobuliname savo profesinius gebėjimus.
LYDERYSTĖ
Mes keliame sau tik aukščiausi standartus.
ATSAKOMYBĖ
Mes priimame sprendimus atsakingai, atsižvelgiant į jų poveikį mus supančiai aplinkai.
INOVATYVUMAS
Mes diegiame švietimo naujoves ir nuolatos tobulėjame.
INOVATYVUMAS
Mes diegiame švietimo naujoves ir nuolatos tobulėjame.